Remont në NST Shupenzë, 16 tetor kufizime energjie në disa zona në Bulqizë

Njoftim për abonentët Bulqizë
Stakim, data 16 Tetor

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Shupenzë, në datën 16 tetor do të stakohet energjia gjatë intervalit kohor 10:00-13:00.
Pa energji do të mbeten këto zona në Bulqizë
Zall Strikçan, Zallë Sopot, Sopot, Sofracan, Çerenec, Llodomerice, Okshtun, Trebisht, Gollobordë, Gjoric, Zerqani, Ostreni i Madh,
Gjoricë, Boçevë, Okshatinë, Shupenzë, Zogaj