Remont në NST Shupenzë dhe në linjën 35kV L30-37/1 Bulqizë – Krastë, 26 dhe 28 maj kufizime energjie në disa zona në Bulqizë

Për shkak të remontit të parashikuar në NST Shupenzë dhe në linjën 35kV L30-37/1 Bulqizë – Krastë, në datat 26 dhe 28 Maj do të stakohet energjia në këto zona në Bulqizë

26 maj/ 09:00-16:3

Zall Strikçan, Zalle Sopot, Sopot, Sofracan, Fshatrat: Çerenec, Llodomerice, Okshtun, Trebisht, Golloborde, Gjoric, Pjeserisht Zerqani, Ostreni i Madh Ish Kom. Gjorice, Boçeve, Okshatine, Shupenze, Zogaj, Ish Komuna Shupenze

28 maj/08:30-16:30

Melsu, Lugu i Thelle, Gjon, Peshk, Lene, Thekna, Qarre, Staveç, Miniera, Fabrika pasurimit Bater, Miniera Karap Lika.