Remont në n/stacionin Babicë-Smokthinë-Kuç, kufizim energjie në disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se do të kryejë remonte në n/stacionin e Babicë-Smokthinë, ora 10-14.00.
Për pasojë do të ketë kufizim të energjisë në disa zona të Vlorës, si bashkia e Himarës, fshatrat Dhërmi, Livadhe, Jalë, Palas, komuna Batraj, Vranisht, Vain, Sevaster, Heci Smokthinë, Ftere si dhe një subjekt privat.
Në datën 15 prill nga ora 10.00-14.00 do të kryhen remonte në n/stacionin e
Smokthinë-Kuçit , nga ora 10-14.00.
Gjatë këtij intervali kohor do të ketë kufizim të energjisë në disa zona të Vlorës, si bashkia e Himarës, fshatrat Dhërmi, Livadhe, Jalë, Palas, komuna Batraj, Vranisht, Vain, Sevaster, Heci Smokthinë, Ftere si dhe një subjekt privat.