Remont në n/stacionin e Shupenzës, pa energji disa zona

Nisur nga  kërkesa  e  ardhur nga OST, në  kuadrin  e punimeve  ne n/stacionin Shupenzë   për efekte  sigurie në punë  OSHEE  do të  bëjë  stakime energjie në rrethin Bluqizë ,  në datën 12 maj nga  ora 14.00 deri në orën 16.00.

Gjatë këtij intervali kohe nuk do të furnizohen me  energji  elektrike  disa  zona në rrethin ne rrethin Bulqize , Komuna Shupenzë Gjoricë ,Ostren, Gollobordë ,Heci Trebisht.