Remont në n/stacionin e Vojnikës, kufizim energjie në disa komuna

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike njofton se do të stakojë energjinë në n/stacionin e110/10 kV Vojnikë sot nga ora 11:00 deri në 12:30.

Për pasojë do të mbeten pa energji disa komuna në rrethin Dibër / Komuna ‘’Maqellarë ‘’ ; Komuna ‘’ Dovolan’’ (pjesërisht) ; Dogana Bllatë.