Remonte në n.stacionin Pukë, kufizime energjie 30 min në disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se në intervalin kohor 12:00-12:30, do të ketë kufizime energjie në disa zona në Pukë.
Shkak janë punimet për mirëmbajtjen e n.stacionit Pukë.
Zonat pa energji janë: Luf, Qerret, Gomsiqë, Kçirë, Vrrith, Kaftallë, Korthpulë, Dush, Qerret i Vogël, Qytet Pukë,
Lajthizë, Zezaj, Bashkia Pukë, Spitali Pukë, Policia, Gjykata, Prokuroria, Qytet Pukë, Lacaj, Kukaj, Lagjja e re, Qelëz, Bushat, Dedaj, Midhe, Berishë e Vogël, Shopel, Kabash.