Remonte në n/stacionin Jagodinë, pa energji disa zona në Fier

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, njofton se për shkak të punimeve që do të kryhen në n.stacionin Jagodinë do të ketë kufizim të energjisë në disa zona të rajonit Fier, nga pra 10.00-13:00.
Ngarkesa e TR1 të fuqisë, do të stakohet 5’, e do të kalojë pjesërisht me TR2 të fuqisë.
Pa energji gjatë kesaj kohe për efekt ngarkese në N/stacionin Jagodinë, mbeten fidrat 6kv ”Suk”, ”Kallm”, ”Roskovec”, ”F7”, ”Marinez”.
Zona pa energji në Rrethin Fier / Jagodinë, Suk, Kallmi, Verri, Vajkan, Imshte, Arabaj, Marinëz, Kuman, Vidhisht, Luar, pjesërisht Qyteti Roskovec, Fidri i Naftës.