Remontet e OST 26-30 gusht në n/stacionin Mëzez, pa energji disa zona

Me kërkesë të OST, e cila do të kryejë punime për shtrirjen e përcjellësit të dytë në linjën ekzistuese 400 kV Tiranë-Podgoricë, në datat 26-30 gusht (gjithsej 5 ditë), nga ora 08:00-17:00 do të stakohet energjia në n.stacionin e Mëzezit.

Gjatë këtij intervali kohe, do të mbetet pa energji zona e Kasharit dhe Yrsheku në Tiranë.