Remontet e OST në datat 18-19 janar në linjën 110kV L110-31 Përmet – Këlcyrë dhe L110-11/2 Gjirokastra 2 – Tepelenë

Me kërkesë të OST e cila do të kryejë punime për
ngritjen e portaleve dhe lidhjen e përcjellësave me këto trakte, me stakim të linjës 110kV L110-31 Përmet – Këlcyrë dhe L110-11/2 Gjirokastra 2 – Tepelenë, në datat 18-19 janar, nga ora 08:00-16:00, OSHEE do të kryejë stakim dhe tokëzim të Linjes 110kV L110-31 Përmet – Këlcyrë. Pa energji do të mbetet nstacioni Këlcyrë që furnizon me energji qytetin e Këlcyrës, ish Komunat Sukë, Qendres Deshnicë, Ballaban, Fabrika e Tullave, Albanera, Lokalet në Gryke të Këlcyrës (Biznese)
Në datën 19 janar, do të kryhet stakim dhe tokëzim i Linjës 110kV L110-10/2 Ballsh – Krahës – Memaliaj, stakim dhe tokëzim i Linjës 110kV L110-11/1 Memaliaj – Tepelenë, nga ora 08:00 deri në orën 16:00.
Pa energji mbeten këto zona në Gjirokastër: Ish Komunat Qesarat, Krahës, Lopës, Shehaj, Levan, Allkomemaj, Zhulaj, Zhapokikë, Iliras, Toc, Koshtan, Canometaj, Panjoll, Amanika, Mogila, Kalivac, Leshnjë, Dorëz, Ujësjellësi i Kalivacit, Qytet Memaliaj, Canaj, Danaj, Mukaj, Izvor, Goxhaj, Didaj, Gllavë e Madhe,
Gllavë e Vogël, Rabie, Selckë e Madhe, Selckë e Vogël, Komar, Buz, Buz kalemaj, Xhafaj, Dervishaj, Çiçaj, Belikë, Selaj, Sinomataj, Fshat Memaliaj, Mamaj, Majkosh,
Veliqot, Turan, Zhare, Bofeng, Kallamb, Çerile, Martalloz toskë, Kervacaj, Bylysh, Kashisht, Vagalat, Maricaj, Mirica, Ballaxhiaj, Zhapokike, Agjesia Liftinje, Bambull,
Dukaj, Salari, Nivice, Gusmar, Progonat.