Remontet nga OST, kufizim energjie në disa zona në Elbasan

Nisur nga  kërkesa e  OST, në  kuadrin  e punimeve  në n/stacionet Elbasan , Metalurgji 1 , Kombinati i Drurit  për efekte  sigurie në punë  OSHEE  do të  bëjë  stakime energjie në rrethin  Elbasan, nga data  12 maj  deri më 15 maj  nga  ora 08.00 deri në orën 16.00.

Gjatë këtij intervali kohe nuk do të furnizohen me  energji  elektrike  disa  zona në rrethin Elbasan, komuna Gracen ,fshatrat Shijon, Reçan, Ulem, Mamel. Mjekës, fabrika e Çimentos, kombinati i Drurit, Letani, fabrika e Çimentos,  Uzina e Mjeksit, subjektet Mobileri,  Asfalto-betoni, Lagjia Skënderbeg , Komuna Bradashesh,  Funar, Shushicë, Shirgjan, Buqe, dhe fshatrat Llixha, Kuqan, Bathës, Lleshan, Derstile, Gjinar, Zavalinë,  komuna  Bradashesh  dhe  biznese të  ndryshme në  fshatin Katund  i Ri  dhe  bizneset në autosradën Metalurgji-Elbasan , komuna Shirgjan, Buqës .