Remonti i OST në linjën 110kV L110-15 Fier – Kafaraj – Vlora 1, 5 tetor pa energji disa zona në Fier

Për shkak të remontit të OST në linjën 110kV L110-15 Fier – Kafaraj – Vlora 1, 5 tetor do të ketë kufizime të energjisë elektrike në disa zona në Fier.
Punimet do të kryhen në intervalin 08:30-15:00.
Pa energji do të jenë: Ish Komuna Levan, Fshati: Levan, Bishan, Cerven, Bocova, Qarre, Ferras, Bashkim, Pish poro.
Zonat qe mund te mbeten pa energji ne Rrethin Vlore / Fitore, Bishan, Dellenje, Delisufe, Poro, Novosela, Akerrni, Aliban.