Remonti i OST në linjën 110kV L110-4/4 Elbasan 220kV – GSA, 4 tetor kufizime energjie në disa zona

Për shkak të remontit të planifikuar të OST në linjën 110kV L110-4/4 Elbasan 220kV – GSA, në datën 4 tetor do të stakohet energjia në fiderin “F13” Gracen ne N/stacionin Elbasan 4 (Tulla).
Punimet do të kryhen gjatë intervalit kohor 08:00-16:00.
Pa energji do të jenë këto zona në Elbasan: Bradashesh,Pajengë, Gracen, Petresh, Jetesh, Tërbac, Shënmhill, Bradashesh,
Balldren.