Remonti i OST në NST Librazhd, 14-15 dhe 17 janar kufizime energjie në disa zona

Njoftim i OST për abonentët #Librazhd

Stakim, data 14-15 dhe 17 Janar

Për shkak të remontit të parashikuar nga OST në NST Librazhd, në datën 14-15 dhe 17 janar, gjatë intervalit kohor 05:00- 06:00, do të stakohet energjia në këto zona

Ballgjin, Dranovicë, Floq, Funarëz, GuraKuq, Kuturman, Babje, Buzgar, Drapata Hotolisht, Dragostunjë, Ferrë, Frarë Hotolisht, Gurekuqe dhe Heci / Xhyrë, Gafërr,
Fushe Bushe, Dedashmet, Gurorja, Mirak Katund, Polis, Damjan, Qendër, Rrumbullak, Sheshe, Skode, Arrëz Gizaresh, Balëz, Boravë, Borici, Brazdaj, Gizavesh,