Remonti i OST në NST Pobrat dhe Çiflik, 12 dhe 15 qershor kufizime energjie në disa zona në Berat

Njoftim i OST për abonentët #Berat

Stakim, 12 dhe 15 qershor

Për shkak të remontit të OST në NST Pobrat dhe Çiflik në datat 12 dhe 15 qershor gjatë intervalit kohor 08:00-16:00 në këto zona në Berat

12 qershor/Kutalli, Drenovicë, Samaticë, Rërza, Nafta, Pobrat, Çukalat, Slanicë

15 qershor/Poshnje, Kuçovë, Biznese Private (Gurore), Ndërmarja e Ujrave Kuçovë