Shkodër, remont në n/stacion, kufizim energjie në disa zona

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, OSHEE, do të stakojë energjinë në N/stacionin Renx nga ora 10:30 deri në orën 12:30.

Për pasojë do të ketë mungesë të energjisë gjatë këtyre intervaleve kohore në komunën “Guri I Zi”, rrethi Shkodër si dhe subjektet private te ish- Uzina Renx.