STANDARTET E TRAJTIMIT TE ANKESAVE TE KLIENTEVE TE ENERGJISE ELEKTRIKE NGA TE LICENSUARIT PER AKTIVITETET E SHPERNDARJES DHE FURNIZIMIT ME PAKICE TE ENERGJISE ELEKTRIKE


Kliko këtu për materialin e plotë