113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohet një lexues Sektori i Faturimit në Njësinë Puke, Ekipi LUF me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin