2142.02 – Inxhinier elektrik në transportin dhe shpërndarjen e energjisëKërkohen shtatë Specialiste Sektori i Faturimit në Njësinë Puke, me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin