113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen tre elektriçistë Sektori Teknik/Mirëmbajtje në Njësinë Puke, Ekipi Gjegjan me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin