113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen dy elektriçistë Sektori Teknik/Mirëmbajtje në Njësinë Puke, Ekipi Qafe Mali me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin