113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen 15 Teknik/Inxhiniere elektrik (shpërndarësi i energjisë elektrike), në Tirane / Rajoni 1 me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin