113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen 3 lexues në Qarkun Berat, në Njësinë Administrative Corovode me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin