113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen gjashtë elektriçistë Sektori Teknik/Mirëmbajtje në Njësinë Koplik/Fshat, me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin