113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kërkohen katër elektriçistë Sektori i Arkëtimit në Njësinë Koplik, me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin