2142.02 – Inxhinier elektrik ne transportin dhe shperndarjen e energjise


Kerkohet Specialist në Degë Teknike në Njësinë Burrel me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin