3113.11 – Teknik/inxhinieri elektrike (shpërndarësi i energjisë elektrike)Kerkohet Elektricist në Agjensinë Bulqizë me kohë të plotë.

Për më shumë Hap Profilin