Administratori i OSHEE në Korçë, Çela: Plani i investimeve, mbi 2.6 milionë USD

celaAdministratori i Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, z.Adrian Çela zhvilloi disa takime me drejtuesit lokalë të Drejtorisë Rajonale OSHEE, Korçë, në kuadër të fushatës në terren, për tu njohur me problematikat e sektorit, njohjen me planin e masave dhe objektivat për 2015-n.

Pas Shkodrës, Korça ishte stacioni i radhës, rajon ky që humbjet në rrjetin elektrik i ka reduktuar me rreth 16% gjatë vitit 2014.

 “Është një rajon me rezultate pozitive, por jo aty ku ne duam të arrijmë. OSHEE ka vendosur targete për uljen e humbjeve, rritjen e nivelit të faturimit dhe arkëtimeve, prandaj dhe stafit të Korçës i dalin detyra të rëndësishme për 2015-n, në kuadër edhe të zotimeve që shoqëria ka ndërmarrë ndaj qeverisë dhe Bankës Botërore”, u shpreh për mediat administratori Çela.

Sipas kreut të OSHEE-së, Korça është model pozitiv për nga performanca, prandaj kërkohet që, jo vetëm të arijë objektivat, por t’i tejkalojë, në mënyrë që drejtoritë e tjera ta ndjekin nga pas.

“Jemi të qartë se realizimi i objektivave arrihet përmes rritjes së performancës së stafit dhe investimeve, pika këto të cilat unë i trajtova me mjaft rëndësi gjatë mbledhjeve me degët e rajonit”, u shpreh Çela.

Për rajonin kryesor të Juglindjes, parashikohet ndërtimi i një nënstacioni në zonën e Ersekës, me vlerë 1.1 milionë USD, kompletimi më matësa, kabllo ABC për transmetimin, etj, në vlerë rreth 1.3 milionë USD. Në total, përfshi edhe projektet e tjera, parashikohet të investohen për vitin 2015 mbi 2.6 milionë USD, vlerë kjo që i jep garanci me furnizim cilësor rajonit të Korçës, sdimos zonave turistike, si Dardha.

Të dhënat 2014

  • Humbjet u reduktuan me 16%, duke i çuar 31.1%
  • Arkëtimet arritën 25 milionë USD, ose 101%
  • 3799 prerje të debitorëve (1309 me policinë)
  • 795 aktëmarrëveshje për pagesa lehtësuese