Kreu i OSHEE: 80 mijë aktmarrëveshje vetëm në shkurt, qytetarët të përfitojnë nga skemat lehtësuese

CELADeklaratë e administratorit z.Adrian Çela për pagesat me këste dhe kanalet alternative

 Jam sot këtu, përpara jush të raportuar të dhënat e fundit me aktëmarrëveshjet e lidhura mes debitorëve dhe OSHEE, për pagesën e detyrimeve me këste dhe uljen me 80% të kamatës.

Të dhënat paraqiten tejet positive, dhe për këtë fakt dua të falenderoj të gjithë ata që pranuan të ishin të ligjshëm përball detyrimit për të paguar faturën e energjisë elektrike.

Ne total nga dhjetori kur ka hyrë në zbatim skema lehtesuese e pagesave me keste dhe ulja e kamatës me 80%, kanë nenshkruar aktmarreveshje 203,427 abonente.

 122,702 prej tyre kane përfituar nga ulja me 80% e kamatevonesave duke likujduar shumën e plote të detyrimit menjehere.

Rreth 80 mijë abonente kanë lidhur aktëmarreveshje për ta paguar me këste, nga të cilët 13 mijë të klasifikuar ne skemen e ndihmes ekonomike kane perfituar nga skema lehtësuese.

Vetëm në muajin shkurt, kemi mbi 80 mijë aktëmarrëveshje të lidhura.

Në total, vlera e aktëmarrëveshjeve të lidhura është diku te 37.8 miliardë lekë, ku 28 miliardë lekë i takojnë aktëmarrëveshjeve për pagesat me këste.

Në këtë pikë dua të ndalem për tu bërë thirrje të gjithë atyre që kanë lidhur marrëveshje për ta paguar me këste këtë detyrim, që të respektojnë afatet e vendosura si kusht. Në të kundërt do të dalin nga skema dhe do tu pritet energjia elektrike.

Gjithashtu, sqaroj se të ashtëquajturat “mbifaturime”, nuk janë gjë tjetër veçse energji e pamatur, e cila është një energji e konsumuar nga qytetari ne shtrirje te gjate kohore. Sot konsiderohet debi dhe qytetarit nuk i kerkohet ta paguaje menjehere, por i ofrohet skema lehtësuese e pageses me keste.

Ndërkohë, kush pretendon se ka paguar me postë, por rezulton në sistemin e OSHEE, të bëjnë ankesë në drejtoritë dhe agjencitë e OSHEE-së, duke patur me vetë librezën dhe mandatpagesën. Askush nuk do të paguajë dy herë, dhe askujt nuk i pritet energjia deri në sqarimin e ankesës.

Nga ana tjetër, shoqëria nuk ka reshtur betejën me abuzuesit, ku falë kontrolleve, edhe në bashkëpunim me policinë e shtetit, u është ndërprerë energjia elektrike në 191 mijë raste.

OSHEE ka marrë masa për të lehtësuar pagesën, jo vetëm në aspektin financiar, por edhe të kohës! Është e vërtetë që ka fluks, dhe kjo vjen natyrshëm kur kemi të bëjmë me qindra mijëra debitorëve që për vite nuk paguan dritat dhe sot po kujtohen ta bëjnë një gjë të gjithë.

OSHEE ka hapur mbi 50 pika dhe sportele të reja në të gjithë vendin. Por jo vetëm kaq! Kemi nënshkruar marrëveshje me shoqëri private të sigurta, ku mund të paguhet fatura e dritave.

Aktualisht kemi marrëveshje me 3 shoqëri, si me ato të pikave të transfertave të parave, por edhe me anë të celularit. Shumë shpejt do të bashkohen të tjerë shoqëri, ku do tu jepet mundësia të gjithëve ta paguajnë kudo që ndodhen.

Me lejoni të paraqes të dhënat inkurajuese mbi pagesën e dritave përmes këtyre kanaleve të reja.

Që prej datës 12 shkurt, janë kryer 5990 pagesa me anë të pikave të transfertave të parave dhe celularit, me vlerë 15.6 milionë lekë (15,641,064 lekë). Në tre ditët e fundit kemi një rritje me 33% të fluksit të këtyre pagesave.

Kanë mbetur edhe 3 ditë mundësi t’ju përgjigjur apelit tonë të nisur në nëntor 2014, për pagesën me këste. Për ata që duan të paguajnë faturat, për të shmangur fluksin, t’i drejtohen postës, bankës si dhe pikave të transferetave të parave, të cilat ndodhen në çdo qytet të vendit.