OSHEE, gatishmëria për festat e fundvitit dhe numrat e kontaktit

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE SH.A), po ndjek me vëmendje regjimin e furnizimit me energji elektrike, bazuar mbi planin e masave të Shtabit Qendror të Gatishmërisë

Plani i Masave për gadishmerine e festave të fundvitit 2017, synon të sigurojë furnizimin me energji elektrike të të gjithë konsumatoreve. OSHEE ka vendosur në pikat strategjikë të rrjetit të shpërndarjes rreth 1500 punonjës, të cilët monitorojnë 24 orë situatën e furnizimit me energji elektrike.

Baza materiale, mjetet e transportit, grupet e gatishmërisë, janë në dispozicion për mbarëvjatjen e procesit të furnizimit me energji elektrike, në të gjithë territorin, për ndjekjen e regjimit të punës së rrjetit shpërndarës, lokalizimin e defekteve dhe marrjen e masave për zgjidhjen e avarive, të rrjetit shpërndarës që furnizon:

• Spitalet,

• Hidrovorët,

• Objektet e rëndësisë së veçantë administrative,etj,

• Të gjithë konsumatoret, deri tek më i fundit

Në kuadër të masave tekniko-organizative për stabilizimin dhe përmirësimin e cilësisë së shërbimit, OSHEE vendosi grupe gadishmërie prane N/Stacioneve, linjave 35 kV, fidrave dhe kabinave TM/TU.

OSHEE ka publikuar për konsumatorët numrat e kontaktit në bazë rajonesh, të cilat janë në shërbim 24 orë, te https://oshee.al/kontakt/, në rrjete sociale, dhe i është shpërndarë edhe medias

Gjithashtu, për të gjithë territorin qëndron në funksion numri unik call center Call Center i 042274141.

Plani i Masave

• Grupe gadishmërie pranë fidrave të rëndësishëm, që furnizojne hidrovoret, spitalet dhe institucionet e rendesisë së veçantë;

• Personel perforcues pranë rrjetit dhe kabinave, për ta kthyer menjehere ne gadishmeri teknike ne rast avarie;

• Ekipe të terrenit për të shërbyer sa me shpejt per likuidimin e avarive;

• Bazë materiale të emergjencës për te garantuar likuidimin e avarive;

• Mbajtja në gatishmëri e mjeteve të transportit, makinave teknologjike dhe aparate portative.

Numrat e Kontaktit

harta per edit (1)


Numri unik Call Center 042274141

Rajoni Shkodër

Shkodra, Kopliku, Puka dhe Lezha

022 801 023

022 801 024

022 801 025

022 801 026

022 801 028

Rajoni Kukës

Has, Tropojë dhe Kukës

044 326 242

Rajoni Burrel

Mirditë, Burrel, Bulqizë, Dibër dhe Laç

021 723 221

021 723 222


Rajoni Durrës

Durrës, Kavajë, Rrogozhinë, Shijak, Fushë-Krujë dhe Krujë

052 902 222

Rajoni i Tiranë

Tirana, Vora, Kamza dhe fshatrat

044 528 888

044 505 269

044 505 270


Rajoni i Elbasanit

Elbasan, Peqin, Cërrik, Gramsh, Librazhd dhe Përrenjas

054 243 953

054 257 400


Rajoni i Fierit

Fier, Ballsh, Mallakastër dhe Tepelenë

034 600 300

034 600 301

Rajoni i Beratit

Berat, Skrapar, Kuçovë dhe Lushnjë

032 230 520

032 232 311

Rajoni i Korçës

Pogradec, Korçë, Bilisht dhe Kolonjë

082 245 919


Rajoni i Vlorës

Vlorë dhe Himarë

033 426 260

033 407 400

Rajoni Gjirokastër

Gjirokastër, Sarandë, Delvinë dhe Përmet

084 410 517

084 410 519