Treguesit financiarë të OSHEE për 8-mujorin 2018, humbjet zbresin në 24.4 %

Treguesit e 8-Mujorit konfirmojnë se vendosmëria për rikthimin e ligjshmërisë në konsumin e energjisë elektrike po sjell ulje rekord të humbjeve dhe rritje të arkëtimeve.
Performancë kjo që i mundëson OSHEE vazhdimin e investimeve për përmirësimin e shërbimit ndaj qytetarëve.
Nga 8-mujori i 2017 deri në 2018, ulëm humbjet me 3.1 përqind, 19.9 % më pak se në 2013.
Gjatë 8-mujorit të këtij viti, u arkëtuan 1.2 miliardë lekë më shumë se në 2017, rritje me 2.8 % më shumë.
8 mujori final.mp4_snapshot_00.33_[2018.09.28_11.46.38]

8 mujori final.mp4_snapshot_00.16_[2018.09.28_11.46.04]