Vende vakante Inxhinier Elektrik dhe Elektriçist të MesëmOperatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike sh.a
Shpall konkursin për vendet vakante në të gjithë Shqipërinë për pozicionet:
Inxhinier Elektrik dhe Elektriçist të Mesëm

Vendet vakante në të gjithë Drejtoritë Rajonale dhe Drejtoritë e Tensionit të Lartë